Gdzie można oddawać zużyte baterie lub produkty je zawierające? - Publicystyka

00
TommyLee

Bateria wyrzucona na śmietnik tworzy większe zagrożenie niż można się spodziewać. Co więc z nimi robić, jeśli nie wyrzucać?

To, że najbardziej szkodliwe dla środowiska są baterie cynkowo-węglowe i akumulatory kwasowo-ołowiowe, nie znaczy, że inne ich rodzaje można bezpiecznie wyrzucać na śmietnik. Nawet w przypadku najnowocześniejszych rozwiązań w tym zakresie istnieje ryzyko przedostania się metali ciężkich np. do gleby. Należy więc eliminować zużyte baterie i akumulatory z odpadów komunalnych.

Każdą zużytą baterię należy odnieść do punktu zbiórki takich urządzeń, aby trafiły stamtąd do utylizacji. Takimi punktami są zazwyczaj Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, sklepy i markety, biblioteki, szkoły czy urzędy pocztowe. Ponadto, wraz z popularyzacją koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa, wiele firm i korporacji stawia w swoich placówkach specjalne pudełka na baterie.

W przypadku zakupu nowego akumulatora istnieje obowiązek oddania zużytego do sprzedawcy w sklepie. Detalista natomiast kieruje go później do utylizacji. W przypadku nieoddania starego akumulatora nakładana jest na kupującego dodatkowa opłata w wysokości 30 zł. Zgodnie z Ustawą o bateriach i akumulatorach, konsument zobowiązany jest właśnie do oddawania zużytych baterii i akumulatorów, a nie do ich wyrzucania.

Oddane baterie maja szansę na przetworzenie, a surowce, z których się składa, na ponowne użycie. Zostają one rozkładane na części, a następnie wytapiane w piecach lub rozpuszczane w roztworach chemicznych. Tak uzyskane metale mogą być wykorzystane ponownie w przemyśle.

Podsumowując, warto pamiętać o zbieraniu zużytych baterii, zamiast ich wyrzucaniu. Niewielkim wysiłkiem możemy istotnie odciążyć środowisko.

O autorze
TommyLeeTommyLee
1122 0

0 Komentarzy